- مرکز فعالیتهای اجتماعی فرهنگی تبیان - http://tebyan.af -

تصاویر/عزاداری هفتمین شب ماه محرم الحرام و آیین عَلَم کِشی در حسینیه شهید مصباح از سوی دفتر مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان مشهد مقدس

Posted By avapress On سنبله ۱۶, ۱۳۹۸ @ ۱۰:۴۹ ق٫ظ In آئین و اندیشه,گالری,یـ | تیتریک | No Comments

۱ [1] IMG_5113 [2] IMG_5172 [3] IMG_5190 [4] IMG_5197 [5] IMG_5202 [6] IMG_5210 [7] IMG_5217 [8] IMG_5234 [9] IMG_5247 [10] IMG_5259 [11] IMG_5260 [12] IMG_5270 [13] IMG_5272 [14] IMG_5277 [15] IMG_5280 [16] IMG_5282 [17] IMG_5297 [18] IMG_5301 [19] IMG_5308 [20] IMG_5314 [21] IMG_5319 [22] IMG_5330 [23] IMG_5374 [24] IMG_5383 [25] IMG_5426 [26] IMG_5461 [27] IMG_5531 [28] IMG_5559 [29] IMG_5575 [30] IMG_5581 [31] IMG_5612 [32] IMG_5615 [33] IMG_5617 [34] IMG_5622 [35] IMG_5625 [36] IMG_5634 [37] IMG_5636 [38] IMG_5640 [39] IMG_5652 [40] IMG_5659 [41] IMG_5674 [42] IMG_5678 [43] IMG_5692 [44] IMG_5701 [45] IMG_5706 [46] IMG_5716 [47] IMG_5727 [48] IMG_5731 [49] IMG_5739 [50] IMG_5740 [51] IMG_5741 [52] IMG_5746 [53] IMG_5751 [54] IMG_5756 [55] IMG_5765 [56] IMG_5769 [57] IMG_5773 [58] IMG_5779 [59]


Article printed from مرکز فعالیتهای اجتماعی فرهنگی تبیان: http://tebyan.af

URL to article: http://tebyan.af/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1/

URLs in this post:

[1] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/1.jpg

[2] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5113.jpg

[3] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5172.jpg

[4] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5190.jpg

[5] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5197.jpg

[6] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5202.jpg

[7] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5210.jpg

[8] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5217.jpg

[9] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5234.jpg

[10] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5247.jpg

[11] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5259.jpg

[12] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5260.jpg

[13] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5270.jpg

[14] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5272.jpg

[15] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5277.jpg

[16] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5280.jpg

[17] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5282.jpg

[18] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5297.jpg

[19] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5301.jpg

[20] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5308.jpg

[21] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5314.jpg

[22] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5319.jpg

[23] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5330.jpg

[24] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5374.jpg

[25] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5383.jpg

[26] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5426.jpg

[27] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5461.jpg

[28] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5531.jpg

[29] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5559.jpg

[30] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5575.jpg

[31] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5581.jpg

[32] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5612.jpg

[33] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5615.jpg

[34] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5617.jpg

[35] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5622.jpg

[36] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5625.jpg

[37] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5634.jpg

[38] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5636.jpg

[39] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5640.jpg

[40] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5652.jpg

[41] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5659.jpg

[42] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5674.jpg

[43] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5678.jpg

[44] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5692.jpg

[45] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5701.jpg

[46] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5706.jpg

[47] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5716.jpg

[48] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5727.jpg

[49] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5731.jpg

[50] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5739.jpg

[51] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5740.jpg

[52] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5741.jpg

[53] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5746.jpg

[54] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5751.jpg

[55] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5756.jpg

[56] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5765.jpg

[57] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5769.jpg

[58] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5773.jpg

[59] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5779.jpg

کلیه حقیق برای مرکز فعالیتهای فرهنگی اجتماعی تبیان محفوظ است