- مرکز فعالیتهای اجتماعی فرهنگی تبیان - http://tebyan.af -

تصاویر / گفتمان دانشجویی افغانستان قربانگاه فرهنگ وعقیده در شهر مزار شریف

Posted By avapress On سنبله ۳, ۱۳۹۷ @ ۶:۰۵ ب٫ظ In گالری,یـ | تیتریک | No Comments

IMG_5052 [1] IMG_5078 [2] IMG_5082 [3] IMG_5083 [4] IMG_5084 [5] IMG_5086 [6] IMG_5087 [7] IMG_5092 [8] IMG_5104 [9] IMG_5116 [10] IMG_5131 [11] IMG_5135 [12] IMG_5140 [13] IMG_5142 [14] IMG_5143 [15] IMG_5144 [16] IMG_5150 [17] IMG_5159 [18] IMG_5165 [19] IMG_5181 [20] IMG_5184 [21] IMG_5188 [22] IMG_5194 [23] IMG_5207 [24] IMG_5211 [25] IMG_5219 [26] IMG_5225 [27] IMG_5227 [28] IMG_5236 [29] IMG_5245 [30] IMG_5246 [31]


Article printed from مرکز فعالیتهای اجتماعی فرهنگی تبیان: http://tebyan.af

URL to article: http://tebyan.af/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a8/

URLs in this post:

[1] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2018/08/IMG_5052.jpg

[2] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2018/08/IMG_5078.jpg

[3] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2018/08/IMG_5082.jpg

[4] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2018/08/IMG_5083.jpg

[5] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2018/08/IMG_5084.jpg

[6] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2018/08/IMG_5086.jpg

[7] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2018/08/IMG_5087.jpg

[8] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2018/08/IMG_5092.jpg

[9] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2018/08/IMG_5104.jpg

[10] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2018/08/IMG_5116.jpg

[11] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2018/08/IMG_5131.jpg

[12] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2018/08/IMG_5135.jpg

[13] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2018/08/IMG_5140.jpg

[14] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2018/08/IMG_5142.jpg

[15] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2018/08/IMG_5143.jpg

[16] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2018/08/IMG_5144.jpg

[17] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2018/08/IMG_5150.jpg

[18] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2018/08/IMG_5159.jpg

[19] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2018/08/IMG_5165.jpg

[20] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2018/08/IMG_5181.jpg

[21] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2018/08/IMG_5184.jpg

[22] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2018/08/IMG_5188.jpg

[23] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2018/08/IMG_5194.jpg

[24] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2018/08/IMG_5207.jpg

[25] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2018/08/IMG_5211.jpg

[26] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2018/08/IMG_5219.jpg

[27] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2018/08/IMG_5225.jpg

[28] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2018/08/IMG_5227.jpg

[29] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2018/08/IMG_5236.jpg

[30] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2018/08/IMG_5245.jpg

[31] Image: http://tebyan.af/wp-content/uploads/2018/08/IMG_5246.jpg

کلیه حقیق برای مرکز فعالیتهای فرهنگی اجتماعی تبیان محفوظ است