• تاریخ انشار: ۶ جدی ۱۳۹۳
  • سرویس: گالری
  • کد خبر: 1613
  • 1,610 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

اهدای جوایز ۳۰ نفر ازبرندگان مسابقه (بصیرت ولایی) در شهر مزارشریف، از سوی دفترنمایندگی مرکزتبیان در این شهر

n00104533-r-b-000 n00104533-r-b-001 n00104533-r-b-002 n00104533-r-b-003 n00104533-r-b-004 n00104533-r-b-005 n00104533-r-b-006 n00104533-r-b-007 n00104533-r-b-008 n00104533-r-b-009 n00104533-r-b-010 n00104533-r-b-011 n00104533-r-b-012 n00104533-r-b-013 n00104533-r-b-014 n00104533-r-b-015 n00104533-r-b-016 n00104533-r-b-017 n00104533-r-b-018 n00104533-r-b-019 n00104533-r-b-020 n00104533-r-b-021 n00104533-r-b-022 n00104533-r-b-023 n00104533-r-b-024 n00104533-r-b-025 n00104533-r-b-026 n00104533-r-b-027 n00104533-r-b-028 n00104533-r-b-029