• تاریخ انشار: 3 اکتبر 2018
  • سرویس: گالری
  • کد خبر: 22253
  • 737 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

بازدید سارندوهای نوجوانان شهر هرات از دفتر نمایندگی مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان در هرات

در این دیدار سید عبدالله نایاب مسئول دفتر نمایندگی مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان در حوزه غرب و جنوب غرب افغانستان در رابطه با اهداف و فعالیت های این مرکز سخن گفت.

در این دیدار سید عبدالله نایاب مسئول دفتر نمایندگی مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان در حوزه غرب و جنوب غرب افغانستان در رابطه با اهداف و فعالیت های این مرکز سخن گفت.
n00172007-r-b-000 n00172007-r-b-001 n00172007-r-b-002 n00172007-r-b-003 n00172007-r-b-004 n00172007-r-b-005 n00172007-r-b-006 n00172007-r-b-007 n00172007-r-b-008 n00172007-r-b-009 n00172007-r-b-010 n00172007-r-b-011 n00172007-r-b-012 n00172007-r-b-013 n00172007-r-b-014 n00172007-r-b-015 n00172007-r-b-016 n00172007-r-b-017 n00172007-r-b-018 n00172007-r-b-019