• تاریخ انشار: ۱۰ سرطان ۱۳۹۵
  • سرویس: فرهنگی
  • کد خبر: 7873
  • 1,256 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

برگزاری مسابقه کتابخوانی مهمانی خدا در مسجد سلطانیه از سوی مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی در مزارشریف

در این مسابقه حدودا ۸۰۰ نفر از نقاط مختلف ولایت بلخ همچون ولسوالی شولگره، ولسوالی دولت آباد و ولسوالی چمتال اشتراک داشتند.

در این مسابقه حدودا ۸۰۰ نفر از نقاط مختلف ولایت بلخ همچون ولسوالی شولگره، ولسوالی دولت آباد و ولسوالی چمتال اشتراک داشتند.

n00128146-r-b-001 n00128146-r-b-003 n00128146-r-b-004 n00128146-r-b-005 n00128146-r-b-006 n00128146-r-b-007 n00128146-r-b-008 n00128146-r-b-009 n00128146-r-b-010 n00128146-r-b-011 n00128146-r-b-012 n00128146-r-b-013 n00128146-r-b-014 n00128146-r-b-015 n00128146-r-b-016 n00128146-r-b-017 n00128146-r-b-018 n00128146-r-b-019 n00128146-r-b-020 n00128146-r-b-021 n00128146-r-b-022 n00128146-r-b-023 n00128146-r-b-024 n00128146-r-b-025 n00128146-r-b-026 n00128146-r-b-027 n00128146-r-b-028 n00128146-r-b-029