• تاریخ انشار: ۷ ثور ۱۳۹۶
  • سرویس: گالری
  • کد خبر: 10075
  • 1,034 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

برگزاری همایش تحلیلی “۸ ثور؛ زیبایی ها، ضعف دوستان و توطیه خارجی ها” از سوی مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان در کابل

n00141745-r-b-000 n00141745-r-b-001 n00141745-r-b-002 n00141745-r-b-003 n00141745-r-b-004 n00141745-r-b-005 n00141745-r-b-006 n00141745-r-b-007 n00141745-r-b-008 n00141745-r-b-009 n00141745-r-b-010 n00141745-r-b-011 n00141745-r-b-012 n00141745-r-b-013 n00141745-r-b-014 n00141745-r-b-015 n00141745-r-b-016 n00141745-r-b-017 n00141745-r-b-018 n00141745-r-b-019 n00141745-r-b-020 n00141745-r-b-021 n00141745-r-b-022 n00141745-r-b-023 n00141745-r-b-024 n00141745-r-b-025 n00141745-r-b-026