• تاریخ انشار: ۲۱ دلو ۱۳۹۷
  • سرویس: اقتصادی
  • کد خبر: 23534
  • 615 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

تصاویر/حضور سرمایه گذاران افغانستانی در اولین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری خدمات و صنایع وابسته، در نمایشگاه بین المللی مشهد مقدس

شایان ذکر است که در این نمایشگاه بیش از ۶۰ غرفه از سرمایه گذاران افغانستانی حضور داشتند

شایان ذکر است که در این نمایشگاه بیش از ۶۰ غرفه از سرمایه گذاران افغانستانی حضور داشتند
n00179379-r-b-000 n00179379-r-b-001 n00179379-r-b-002 n00179379-r-b-003 n00179379-r-b-004 n00179379-r-b-005 n00179379-r-b-006 n00179379-r-b-007 n00179379-r-b-008 n00179379-r-b-009 n00179379-r-b-010 n00179379-r-b-011 n00179379-r-b-012 n00179379-r-b-013 n00179379-r-b-014 n00179379-r-b-015 n00179379-r-b-016 n00179379-r-b-017 n00179379-r-b-018 n00179379-r-b-019 n00179379-r-b-020 n00179379-r-b-021 n00179379-r-b-022 n00179379-r-b-023 n00179379-r-b-024 n00179379-r-b-025 n00179379-r-b-026 n00179379-r-b-027 n00179379-r-b-028 n00179379-r-b-029 n00179379-r-b-030 n00179379-r-b-031 n00179379-r-b-032 n00179379-r-b-033 n00179379-r-b-034 n00179379-r-b-035 n00179379-r-b-036 n00179379-r-b-037 n00179379-r-b-038 n00179379-r-b-039 n00179379-r-b-040 n00179379-r-b-041 n00179379-r-b-042 n00179379-r-b-043 n00179379-r-b-044 n00179379-r-b-045 n00179379-r-b-046 n00179379-r-b-047 n00179379-r-b-048 n00179379-r-b-049 n00179379-r-b-050 n00179379-r-b-051 n00179379-r-b-052 n00179379-r-b-053 n00179379-r-b-054 n00179379-r-b-055 n00179379-r-b-056 n00179379-r-b-057 n00179379-r-b-058 n00179379-r-b-059 n00179379-r-b-060 n00179379-r-b-061 n00179379-r-b-062 n00179379-r-b-063