• تاریخ انشار: ۱ حوت ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • کد خبر: 23921
  • 526 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

تصاویر/دیدار رئیس کل مرکز فعالیتهای فرهنگی اجتماعی تبیان و هیئت همراه با مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی و صحبت پیرامون موضوعات مرتبط با مهاجرین افغانستانی

n00179984-r-b-000 n00179984-r-b-001 n00179984-r-b-002 n00179984-r-b-003 n00179984-r-b-004 n00179984-r-b-005 n00179984-r-b-006 n00179984-r-b-007 n00179984-r-b-008 n00179984-r-b-009 n00179984-r-b-010 n00179984-r-b-011 n00179984-r-b-012 n00179984-r-b-013 n00179984-r-b-014 n00179984-r-b-015 n00179984-r-b-016 n00179984-r-b-017 n00179984-r-b-018 n00179984-r-b-019 n00179984-r-b-020 n00179984-r-b-021 n00179984-r-b-022 n00179984-r-b-023 n00179984-r-b-024 n00179984-r-b-025 n00179984-r-b-026 n00179984-r-b-029 n00179984-r-b-030 n00179984-r-b-031 n00179984-r-b-032