• تاریخ انشار: ۱۴ قوس ۱۳۹۸
  • سرویس: گالری
  • کد خبر: 27926
  • 546 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

تصاویر/نشست صمیمی علما و شخصیت های اهل تشیع و تسنن به میزبانی مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان در مشهد مقدس

n00197276-r-b-000 n00197276-r-b-001 n00197276-r-b-002 n00197276-r-b-003 n00197276-r-b-004 n00197276-r-b-005 n00197276-r-b-006 n00197276-r-b-007 n00197276-r-b-008 n00197276-r-b-009 n00197276-r-b-010 n00197276-r-b-011 n00197276-r-b-012 n00197276-r-b-013 n00197276-r-b-014 n00197276-r-b-015 n00197276-r-b-016 n00197276-r-b-017 n00197276-r-b-018 n00197276-r-b-019 n00197276-r-b-020 n00197276-r-b-021 n00197276-r-b-022 n00197276-r-b-023 n00197276-r-b-024 n00197276-r-b-025 n00197276-r-b-026 n00197276-r-b-027 n00197276-r-b-028 n00197276-r-b-029 n00197276-r-b-030 n00197276-r-b-031 n00197276-r-b-032