• تاریخ انشار: ۸ میزان ۱۳۹۷
  • سرویس: فرهنگی
  • کد خبر: 22126
  • 2,282 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

تصاویر/نمایشگاه آثار نقاشی محمد طارق حبیبی هنرمند افغانستانی در کوهسنگی مشهد مقدس

نمایشگاه نقاشی محمد طارق حبیبی هنرمند افغانستانی تحت عنوان تبسم رنگ (هرات من) در نگار خانه گوهسنگی مشهد مقدس با حضور رئیس سازمان فرهنگی و ارتباطات اسلامی خراسان رضوی و رئیس مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان در مشهد و جمعی از هنر دوستان عصر امروز افتتاح گردید

نمایشگاه نقاشی محمد طارق حبیبی هنرمند افغانستانی تحت عنوان تبسم رنگ (هرات من) در نگار خانه گوهسنگی مشهد مقدس با حضور رئیس سازمان فرهنگی و ارتباطات اسلامی خراسان رضوی و رئیس مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان در مشهد و جمعی از هنر دوستان عصر امروز افتتاح گردید

n00171828-r-b-000 n00171828-r-b-001 n00171828-r-b-002 n00171828-r-b-003 n00171828-r-b-004 n00171828-r-b-005 n00171828-r-b-006 n00171828-r-b-007 n00171828-r-b-008 n00171828-r-b-009 n00171828-r-b-010 n00171828-r-b-011 n00171828-r-b-012 n00171828-r-b-013 n00171828-r-b-014 n00171828-r-b-015 n00171828-r-b-016 n00171828-r-b-017 n00171828-r-b-018 n00171828-r-b-019 n00171828-r-b-020 n00171828-r-b-021 n00171828-r-b-022 n00171828-r-b-023 n00171828-r-b-024 n00171828-r-b-025 n00171828-r-b-026 n00171828-r-b-027 n00171828-r-b-028 n00171828-r-b-029 n00171828-r-b-030 n00171828-r-b-031 n00171828-r-b-032 n00171828-r-b-033 n00171828-r-b-034 n00171828-r-b-035 n00171828-r-b-036 n00171828-r-b-037 n00171828-r-b-038 n00171828-r-b-039 n00171828-r-b-040 n00171828-r-b-041 n00171828-r-b-042 n00171828-r-b-043 n00171828-r-b-044 n00171828-r-b-045