• تاریخ انشار: ۳۱ ثور ۱۳۹۷
  • سرویس: گالری
  • کد خبر: 18885
  • 910 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

تصاویر / به آتش کشیدن بیرق های امریکا و اسرائیل و آدمک ترامپ در هرات

n00163984-r-b-000 n00163984-r-b-001 n00163984-r-b-002 n00163984-r-b-003 n00163984-r-b-004 n00163984-r-b-005 n00163984-r-b-006 n00163984-r-b-007 n00163984-r-b-008 n00163984-r-b-009 n00163984-r-b-010 n00163984-r-b-011 n00163984-r-b-012 n00163984-r-b-013 n00163984-r-b-014 n00163984-r-b-015 n00163984-r-b-016 n00163984-r-b-017