• تاریخ انشار: ۱۰ جوزا ۱۳۹۸
  • سرویس: گالری
  • کد خبر: 25889
  • 581 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

تصاویر/ حضور مهاجرین افغانستانی مقیم قم در راهپیمایی روز جهانی قدس

n00186053-r-b-000 n00186053-r-b-001 n00186053-r-b-002 n00186053-r-b-003 n00186053-r-b-004 n00186053-r-b-005 n00186053-r-b-006 n00186053-r-b-007 n00186053-r-b-008 n00186053-r-b-009 n00186053-r-b-010 n00186053-r-b-011 n00186053-r-b-012 n00186053-r-b-013 n00186053-r-b-014 n00186053-r-b-015 n00186053-r-b-016 n00186053-r-b-017 n00186053-r-b-018 n00186053-r-b-019 n00186053-r-b-020 n00186053-r-b-021 n00186053-r-b-022 n00186053-r-b-023 n00186053-r-b-024 n00186053-r-b-025