• تاریخ انشار: ۱۴ دلو ۱۳۹۶
  • سرویس: گالری
  • کد خبر: 17460
  • 693 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

تصاویر / سومین گفتمان دانشجویی”ترویج الگوهای زندگی غربی و تضعیف باورهای دینی”

n00157498-r-b-000 n00157498-r-b-001 n00157498-r-b-002 n00157498-r-b-003 n00157498-r-b-004 n00157498-r-b-005 n00157498-r-b-006 n00157498-r-b-007 n00157498-r-b-008 n00157498-r-b-009 n00157498-r-b-010 n00157498-r-b-011 n00157498-r-b-012 n00157498-r-b-013 n00157498-r-b-014 n00157498-r-b-015 n00157498-r-b-016 n00157498-r-b-017 n00157498-r-b-018 n00157498-r-b-019 n00157498-r-b-020 n00157498-r-b-021 n00157498-r-b-022 n00157498-r-b-023 n00157498-r-b-024 n00157498-r-b-025 n00157498-r-b-026 n00157498-r-b-027 n00157498-r-b-028 n00157498-r-b-029 n00157498-r-b-030