• تاریخ انشار: ۳۰ قوس ۱۳۹۸
  • سرویس: گالری
  • کد خبر: 28137
  • 413 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

تصاویر/ گفتمان تجلیل از هفتمین سالروز وفات میر ابوالقاسم سوما و اولین سالروز وفات ملوک جان قندهاری و سید خان آقا چمتالی در شهر مزارشریف

n00198582-r-b-000 n00198582-r-b-002 n00198582-r-b-003 n00198582-r-b-004 n00198582-r-b-005 n00198582-r-b-006 n00198582-r-b-007 n00198582-r-b-008 n00198582-r-b-009 n00198582-r-b-010 n00198582-r-b-011 n00198582-r-b-012 n00198582-r-b-013 n00198582-r-b-014 n00198582-r-b-015 n00198582-r-b-016 n00198582-r-b-017 n00198582-r-b-018 n00198582-r-b-019 n00198582-r-b-020 n00198582-r-b-021 n00198582-r-b-022 n00198582-r-b-023 n00198582-r-b-024 n00198582-r-b-025 n00198582-r-b-026 n00198582-r-b-027 n00198582-r-b-028 n00198582-r-b-029 n00198582-r-b-030 n00198582-r-b-031 n00198582-r-b-032