• تاریخ انشار: ۱۳ اسد ۱۳۹۷
  • سرویس: گالری
  • کد خبر: 20180
  • 466 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

تصاویر / گفتمان دانشجویی تهاجم فرهنگی از سوی مرکز تبیان در مزار شریف

n00168329-r-b-000 n00168329-r-b-001 n00168329-r-b-002 n00168329-r-b-003 n00168329-r-b-004 n00168329-r-b-005 n00168329-r-b-006 n00168329-r-b-008 n00168329-r-b-009 n00168329-r-b-010 n00168329-r-b-011 n00168329-r-b-012 n00168329-r-b-013 n00168329-r-b-014 n00168329-r-b-015 n00168329-r-b-016 n00168329-r-b-017 n00168329-r-b-018 n00168329-r-b-019 n00168329-r-b-020 n00168329-r-b-021 n00168329-r-b-022 n00168329-r-b-023 n00168329-r-b-024 n00168329-r-b-025 n00168329-r-b-026 n00168329-r-b-027