• تاریخ انشار: ۱۶ میزان ۱۴۰۰
  • سرویس: گالری
  • کد خبر: 31012
  • 17 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

تصاویر/ گفتمان “پیامبر گرامی اسلام الگوی شخصیت حقیقی و حقوقی بشریت” در مزارشریف

گفتمان دانشجویی این هفته‌ی دفتر نمایندگی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در شهر مزارشریف با عنوان “پیامبر گرامی اسلام الگی شخصیت حقیقی و حقوقی بشریت” برگزار شد.

ae/923/ae9230a18d6343e9c18508d98a458103.jpg
4c/a25/4ca2551462b14d440b5f08d98a45814b.jpg
d0/4ee/d04ee582a82d4a00ebaf08d98a45819f.jpg
f6/ff0/f6ff04e0c2804f6f019608d98a45827b.jpg
a4/4f2/a44f2eb9afb941d7103008d98a4582bd.jpg
8b/90c/8b90c9855b5646cc1cd308d98a458358.jpg
19/60a/1960abab04d7486076c808d98a45837f.jpg
c7/60a/c760adf696fa42b538f308d98a458426.jpg
5c/53f/5c53f66e24094ebb95ba08d98a45847f.jpg
83/876/838766cd1d284318c1da08d98a4584e9.jpg
d2/e6f/d2e6fb2ce76743b9b2dc08d98a45861c.jpg
99/f44/99f446aac73b4166abec08d98a4586dc.jpg
a8/841/a88414d45bbe43ed8d8308d98a458836.jpg
3b/601/3b60149c56884d35bdef08d98a458a83.jpg
0a/d14/0ad14ad9e97a4f21c57108d98a458b25.jpg
fd/c8d/fdc8d6c76c03455e556a08d98a458c55.jpg
59/539/5953945ceb804270bb5308d98a458d7b.jpg
71/651/71651ac9817b41d5964608d98a458e94.jpg
8d/60e/8d60eacc0e744f2003ea08d98a458f4b.jpg
56/ed7/56ed78cbbcab4ae13f6b08d98a458f98.jpg
9b/5a0/9b5a0557adf44b75269208d98a4590ce.jpg
e4/91f/e491f36d42eb4b14f6fa08d98a4590f3.jpg
36/856/368561e9e68c4a59601808d98a4591cc.jpg
42/909/429096a7d3a94396ff5408d98a45923e.jpg
b0/faa/b0faabd400364f15a31b08d98a459397.jpg
29/b1b/29b1bd20e8cb40ff2a7808d98a459476.jpg