• تاریخ انشار: ۴ جدی ۱۳۹۸
  • سرویس: گالری
  • کد خبر: 28187
  • 420 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

تصویر/دادخواهی برای شهدای حادثه تروریستی هفتم جدی سال ۱۳۹۶ علیه دفاتر خبرگزاری آوا و مرکز تبیان در کابل

n00198949-r-b-000 n00198949-r-b-001 n00198949-r-b-002 n00198949-r-b-003 n00198949-r-b-004 n00198949-r-b-007 n00198949-r-b-008 n00198949-r-b-009 n00198949-r-b-010 n00198949-r-b-011 n00198949-r-b-012 n00198949-r-b-013 n00198949-r-b-014 n00198949-r-b-015 n00198949-r-b-016 n00198949-r-b-017 n00198949-r-b-018 n00198949-r-b-020 n00198949-r-b-022 n00198949-r-b-023 n00198949-r-b-024 n00198949-r-b-025 n00198949-r-b-026 n00198949-r-b-027 n00198949-r-b-028 n00198949-r-b-029