• تاریخ انشار: ۲۰ قوس ۱۴۰۰
  • سرویس: گالری
  • کد خبر: 31365
  • 67 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

تقدیر بخش بانوان مرکز تبیان از پرستاران شفاخانه ابن سینا به مناسب میلاد حضرت زینب(س)

بخش بانوان مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان در کابل روز پنجشنبه (۱۸ قوس) به مناسبت میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار از بخش پرستاری شفاخانه ابن سینا با تقدیم یک گُل و یک کارت تبریک تقدیر کرد.

24/578/24578086275849208a9108d9bc6be9a5.jpg
a3/b50/a3b50d126cfc4d81547f08d9bc6be9c0.jpg
71/718/7171882c3faf416dcda908d9bc6be9cd.jpg
ba/873/ba873383e6d44c5fcab308d9bc6be9fa.jpg
2a/248/2a248caf95bf45e4bca208d9bc6be9ff.jpg
4b/da6/4bda64a2f4f2496baeeb08d9bc6bea1e.jpg
e4/29a/e429ae6709834249208c08d9bc6bea28.jpg
bd/788/bd788ec63be44e06d6d308d9bc6bea3d.jpg
af/483/af483c4a22da4a2fa92208d9bc6bea43.jpg
cf/802/cf8026783c7e44c83da908d9bc6bea5c.jpg
b6/ddd/b6ddd89394e841b40fe908d9bc6bea63.jpg
9d/afc/9dafcd54f84b49e6bd9608d9bc6bea7c.jpg
0e/8b4/0e8b48254cde4c8bacdf08d9bc6bea87.jpg
83/384/83384f43a06b43cb1d3608d9bc6beaa5.jpg
4b/5cd/4b5cda0475f24aac3ce508d9bc6beab6.jpg
4a/ab3/4aab3013b1dd406e883c08d9bc6beac4.jpg
84/6cc/846ccb65db4e4b7b9b6008d9bc6beada.jpg
10/b15/10b15a8a9252435033ae08d9bc6beae3.jpg
22/92c/2292c5413f1c4ef4d48208d9bc6beaf9.jpg
f7/892/f7892e1a44b74a07cb4b08d9bc6beb01.jpg
fb/312/fb312db70f494a0abb1b08d9bc6beb23.jpg
db/c3b/dbc3b15532b140b1309008d9bc6beb26.jpg
16/925/169255d27b0b4dbc4ceb08d9bc6beb47.jpg
37/4e1/374e19b9021546d26fae08d9bc6beb4c.jpg
3b/42a/3b42ab5646e64e0deb2908d9bc6beb68.jpg
e7/fc9/e7fc9b46cb874fc5e7c608d9bc6beb6b.jpg
55/060/55060dd266414b3b761b08d9bc6beb92.jpg
3d/3e1/3d3e1b91241f4b05507508d9bc6beb96.jpg
b9/a55/b9a5544007e64fa82b0908d9bc6bebb4.jpg
5f/9ee/5f9ee207899741b5750c08d9bc6bebb7.jpg
dd/bab/ddbabc4abe414f2cabb308d9bc6bebd5.jpg
79/e76/79e76754b7604c8e0c4f08d9bc6bebda.jpg
9d/600/9d600cacc2174cb4688608d9bc6bebf5.jpg
75/f19/75f19edc6344435b32e808d9bc6bebfd.jpg
05/558/055580a8631a4630ee2608d9bc6bec1a.jpg
79/acf/79acf025ea804c86ea2408d9bc6bec1c.jpg
32/643/32643d1c31c64e57f07008d9bc6bec3f.jpg
55/b81/55b812f6b9bd46b4100508d9bc6bec44.jpg
68/987/689873b83b604925e4af08d9bc6bec6e.jpg
5b/e6c/5be6c15573b7461a64e808d9bc6bec6e.jpg
b8/01c/b801cf5eee214a2869b308d9bc6bec97.jpg
82/1e2/821e22871167482f199908d9bc6bec99.jpg
ad/184/ad1845bd13684e6f235e08d9bc6becb3.jpg
b2/378/b23780f770b94a36878708d9bc6becbd.jpg
d4/5d5/d45d58c669af48d3da5b08d9bc6becd4.jpg
a8/bc6/a8bc65681a9a4b7a985308d9bc6bed97.jpg
28/ed9/28ed9bd988ed44544f7308d9bc6bed9c.jpg
7e/b33/7eb331da971f478c3eb808d9bc6bedba.jpg
b9/471/b9471dc5d0254dec611108d9bc6bedbc.jpg
3d/739/3d739bc0c7e64831ce0108d9bc6bf055.jpg
e3/6dd/e36dde035cba4420cb0e08d9bc6bf0ce.jpg
b2/aaa/b2aaa840192c4329404a08d9bc6bf0f0.jpg
8c/71e/8c71ee54d33041ebad1508d9bc6bf11a.jpg
69/b67/69b67a4cad0f4261553008d9bc6bf129.jpg
0c/ba4/0cba46bd81d545e5e38508d9bc6bf14e.jpg
83/ebb/83ebb08e716648c7ece108d9bc6bf15f.jpg
f8/38a/f838a4c9615447acff6108d9bc6bf181.jpg
69/59e/6959e8b7b1b942a84b5208d9bc6bf189.jpg
af/c47/afc47248db6049f743c308d9bc6bf1a9.jpg
d1/708/d1708548f45147cb5eac08d9bc6bf1b2.jpg
04/0af/040afff7c39949d471bc08d9bc6bf1db.jpg
7f/bc8/7fbc85666975495c1a6608d9bc6bf1ee.jpg
87/375/8737557adc60489b443d08d9bc6bf20d.jpg
78/e50/78e50e64dcf143a76b6a08d9bc6bf218.jpg
24/d5a/24d5a292d8e24c3d9f8e08d9bc6bf231.jpg
a5/11a/a511a656c06d46719e3a08d9bc6bf23f.jpg
94/0b1/940b1ca04739409bde8008d9bc6bf25c.jpg
fd/84b/fd84b3ebf8e24e62901c08d9bc6bf271.jpg
23/411/23411c44a9aa48c7164808d9bc6bf27f.jpg
fd/40a/fd40a2983c5b4fa0369708d9bc6bf291.jpg
86/fba/86fbad80bc514ca4b91308d9bc6bf2a8.jpg
04/88c/0488cab8e5ae4bd3cac108d9bc6bf2b4.jpg
f9/934/f99342763f354afb0de308d9bc6bf2fe.jpg
ac/33b/ac33b88357974f32b6dd08d9bc6bf302.jpg
6e/508/6e508eeb69a24e1f302c08d9bc6bf325.jpg
ac/d9f/acd9fcdd30904892915a08d9bc6bf32b.jpg
b9/fa6/b9fa62ae97d744d8fcaf08d9bc6bf353.jpg
80/6f8/806f850c51004f0a4ef908d9bc6bf359.jpg
05/cbd/05cbd84b58914d9fc44c08d9bc6bf373.jpg
bb/c5d/bbc5d1d893e5478a266d08d9bc6bf37d.jpg
09/ff4/09ff4f24d6a94d80495008d9bc6bf397.jpg
57/48f/5748f343a5a1486da07f08d9bc6bf39b.jpg
67/ff7/67ff795fa344419f7f7708d9bc6bf3b3.jpg
1f/b01/1fb015e66f284595396808d9bc6bf3c8.jpg
e6/29e/e629e68b5b2842cbc12208d9bc6bf3d8.jpg
e9/276/e9276fd5cdb340353d0908d9bc6bf3f2.jpg
f5/d34/f5d34016888c4b9d4c8808d9bc6bf3fd.jpg
73/0b4/730b48ddd0264c95944008d9bc6bf417.jpg
17/436/174368cc2e42457a3f8008d9bc6bf41f.jpg
85/820/85820b90223b4221382608d9bc6bf438.jpg
66/47f/6647f7d1afde4d58006608d9bc6bf44b.jpg
0e/aff/0eaff1eebc22462df96308d9bc6bf45f.jpg
19/490/1949044fe704437b0b9308d9bc6bf46b.jpg
8c/566/8c5669c05087408c08d908d9bc6bf487.jpg