• تاریخ انشار: ۱۵ حوت ۱۳۹۴
  • سرویس: اجتماعی
  • کد خبر: 6347
  • 1,165 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

حضور بازاریان مهاجر در دفتر مرکز تبیان در مشهدمقدس و درمیان گذاشتن مشکلات شان با حسینی مزاری و سخنان مهم ایشان در این رابطه

n00123409-r-b-000 n00123409-r-b-001 n00123409-r-b-002 n00123409-r-b-003 n00123409-r-b-004 n00123409-r-b-005 n00123409-r-b-006 n00123409-r-b-007 n00123409-r-b-008 n00123409-r-b-009 n00123409-r-b-010 n00123409-r-b-011 n00123409-r-b-012 n00123409-r-b-013 n00123409-r-b-014 n00123409-r-b-015 n00123409-r-b-016 n00123409-r-b-017 n00123409-r-b-018 n00123409-r-b-019 n00123409-r-b-020 n00123409-r-b-021 n00123409-r-b-022 n00123409-r-b-023 n00123409-r-b-024 n00123409-r-b-025