• تاریخ انشار: 20 اکتبر 2018
  • سرویس: گالری
  • کد خبر: 22586
  • 817 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

حضور مسئول و اعضای دفتر نمایندگی مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان هرات در پای صندوق های رای دهی

n00172831-r-b-000 n00172831-r-b-001 n00172831-r-b-002 n00172831-r-b-003 n00172831-r-b-004 n00172831-r-b-005 n00172831-r-b-006 n00172831-r-b-007 n00172831-r-b-008 n00172831-r-b-009 n00172831-r-b-011 n00172831-r-b-012 n00172831-r-b-013 n00172831-r-b-014