• تاریخ انشار: 8 دسامبر 2017
  • سرویس: گالری
  • کد خبر: 15780
  • 812 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

در گفتمان دانشجویی بلخ، پرچم اسرائیل و امریکا به آتش کشیده شد

گفتمان دانشجویی تحت عنوان اخوت اسلامی در مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان در بلخ برگزار شد که در پایان دانشجویان به رسم اعتراض به اقدام اخیر امریکا که بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخته، پرچم های این دو کشور را به آتش کشیدند.

گفتمان دانشجویی تحت عنوان اخوت اسلامی در مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان در بلخ برگزار شد که در پایان دانشجویان به رسم اعتراض به اقدام اخیر امریکا که بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخته، پرچم های این دو کشور را به آتش کشیدند.

n00154483-r-b-000 n00154483-r-b-001 n00154483-r-b-002 n00154483-r-b-003 n00154483-r-b-004 n00154483-r-b-005 n00154483-r-b-006 n00154483-r-b-007 n00154483-r-b-008 n00154483-r-b-009 n00154483-r-b-010 n00154483-r-b-011 n00154483-r-b-012 n00154483-r-b-013 n00154483-r-b-014 n00154483-r-b-015 n00154483-r-b-016 n00154483-r-b-017 n00154483-r-b-018 n00154483-r-b-019 n00154483-r-b-020 n00154483-r-b-021 n00154483-r-b-022 n00154483-r-b-023 n00154483-r-b-024 n00154483-r-b-025 n00154483-r-b-026 n00154483-r-b-027