• تاریخ انشار: ۵ حوت ۱۳۹۶
  • سرویس: گالری
  • کد خبر: 18018
  • 892 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

دومین گفتمان دانشجویی “افغانستان و زیربناهای اقتصادی” از سوی مرکزتبیان در ولایت بلخ

photo_2018-02-23_19-28-35 photo_2018-02-23_19-28-38 photo_2018-02-23_19-28-42 photo_2018-02-23_19-28-46 photo_2018-02-23_19-28-50 photo_2018-02-23_19-28-31 photo_2018-02-23_19-28-28 photo_2018-02-23_19-28-11 photo_2018-02-23_19-28-15 photo_2018-02-23_19-28-07 photo_2018-02-23_19-27-42 photo_2018-02-23_19-27-45 photo_2018-02-23_19-27-49 photo_2018-02-23_19-28-01 photo_2018-02-23_19-28-04 photo_2018-02-23_19-27-35 photo_2018-02-23_19-27-32 photo_2018-02-23_19-27-29 photo_2018-02-23_19-27-26 photo_2018-02-23_19-27-39 photo_2018-02-23_19-27-23 photo_2018-02-23_19-27-19 photo_2018-02-23_19-27-15 photo_2018-02-23_19-27-12 photo_2018-02-23_19-27-09 photo_2018-02-23_19-26-49 photo_2018-02-23_19-26-54 photo_2018-02-23_19-27-00 photo_2018-02-23_19-27-04 photo_2018-02-23_19-26-41 photo_2018-02-23_19-26-37 photo_2018-02-23_19-25-59 n00158814-b