• تاریخ انشار: 13 آگوست 2020
  • سرویس: اجتماعی
  • کد خبر: 30228
  • 324 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

دیدار اعضای رهبری شورای اخوت اسلامی ولایت هرات با مولوی نجیبی کرخی

۲۰۲۰۰۸۱۳_۱۹۳۶۱۷ ۲۰۲۰۰۸۱۳_۱۹۳۶۱۶ ۲۰۲۰۰۸۱۳_۱۹۳۶۱۳ ۲۰۲۰۰۸۱۳_۱۹۳۶۱۴ ۲۰۲۰۰۸۱۳_۱۹۳۶۱۱ ۲۰۲۰۰۸۱۳_۱۹۳۶۱۰ ۲۰۲۰۰۸۱۳_۱۹۳۶۰۶ ۲۰۲۰۰۸۱۳_۱۹۳۵۵۱ ۲۰۲۰۰۸۱۳_۱۹۳۶۰۸