• تاریخ انشار: ۲۸ سنبله ۱۴۰۰
  • سرویس: آئین و اندیشه
  • کد خبر: 30895
  • 61 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

دیدار رییس دفتر نمایندگی تبیان با معاون والی طالبان در هرات

مسئول و پرسونل دفتر نمایندگی مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان در هرات با مولوی شیراحمد عمار مهاجر؛ معاون والی تحریک طالبان در هرات دیدار کردند.

در این دیدار ضمن معارفه مسئول و پرسونل مرکز تبیان در هرات با معاون والی هرات، در رابطه با اهمیت فعالیت های فرهنگی و جایگاه فرهنگ و رسانه در کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

af/ef1/afef19bb68d6403783f708d97b3a64b6.jpg
e8/724/e872444e613e49b8e0bc08d97b3a6580.jpg
28/48d/2848dd2baaed453fd3a508d97b3a6793.jpg
1a/22b/1a22b216267c4ee50aac08d97b3a6a1a.jpg
c1/330/c133066ee3ce492f2a0e08d97b3a6bfa.jpg
dd/0f5/dd0f5ad39d1e4139a69d08d97b3a6d22.jpg
0c/632/0c632536189749cd820c08d97b3a6e08.jpg
02/cd8/02cd8ff44eb94342d15708d97b3a7029.jpg
4c/b55/4cb554ff21914c19f2f508d97b3a7236.jpg
e8/074/e8074cdb83a349a8864208d97b3a73f6.jpg
6d/9fd/6d9fd17d109c452e55f808d97b3a764c.jpg
c1/7b4/c17b49afc4244f730c0008d97b3a78a8.jpg
ea/ee8/eaee89b3dc3f4978adfb08d97b3a7d7e.jpg
d3/2e5/d32e5654ef954719ea7108d97b3a7f35.jpg
41/a6a/41a6a4252df246313f4808d97b3a82a5.jpg
46/ec5/46ec5df4e0824cfb6fbf08d97b3a856b.jpg
1e/51c/1e51c1202aef413d60db08d97b3a86f3.jpg
d6/125/d61254507cb04516a58a08d97b3a8a25.jpg
8b/410/8b410cf868e845bb3a1408d97b3a8ac3.jpg
c7/e90/c7e90c6d288347a8e1ff08d97b3a8c68.jpg
b1/c47/b1c47f446b9f476286fa08d97b3a8f8f.jpg
8b/426/8b42667645b8491807b808d97b3a9100.jpg
bf/ccc/bfccc596d7b94388102d08d97b3a9269.jpg