• تاریخ انشار: ۸ جدی ۱۳۹۵
  • سرویس: سیاسی
  • کد خبر: 8351
  • 2,617 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

دیدار سیدعیسی حسینی مزاری و هیئت همراه با جنرال مراد علی مراد معاون لوی درستیز وزارت دفاع افغانستان در کابل

n00135893-r-b-000 n00135893-r-b-001 n00135893-r-b-002 n00135893-r-b-003 n00135893-r-b-004 n00135893-r-b-005 n00135893-r-b-006 n00135893-r-b-007 n00135893-r-b-008 n00135893-r-b-009 n00135893-r-b-010 n00135893-r-b-011 n00135893-r-b-012 n00135893-r-b-013 n00135893-r-b-014 n00135893-r-b-015 n00135893-r-b-016 n00135893-r-b-017 n00135893-r-b-018 n00135893-r-b-019 n00135893-r-b-020 n00135893-r-b-021 n00135893-r-b-022 n00135893-r-b-023 n00135893-r-b-024 n00135893-r-b-025 n00135893-r-b-026 n00135893-r-b-027 n00135893-r-b-028 n00135893-r-b-029 n00135893-r-b-030 n00135893-r-b-031 n00135893-r-b-032 n00135893-r-b-033 n00135893-r-b-034