• تاریخ انشار: ۲۸ جوزا ۱۳۹۳
  • سرویس: سیاسی
  • کد خبر: 747
  • 1,758 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

روند شمارش آرا متوقف شود/رئیس جمهور در تقلب دست دارد

داکتر عبدالله عبدالله؛ نامزد ریاست جمهوری با اشاره به این که تقلب گسترده در انتخابات صورت گرفته، گفت که رابطه خود را با کمیسیون انتخابات به حالت تعلیق در می‌آوریم.

داکتر عبدالله عبدالله؛ نامزد ریاست جمهوری با اشاره به این که تقلب گسترده در انتخابات صورت گرفته، گفت که رابطه خود را با کمیسیون انتخابات به حالت تعلیق در می‌آوریم.
به گزارش خبرگزاری آوا، آقای عبدالله دقایق پیش در یک نشست خبری گفت که از همه ناظران خود می‌خواهیم از نظارت دست بردارند و کمیسیون را ترک کنند.
عبدالله با بیان اینکه باور خود را از عملکرد کمیسیون‌ها از دست داده است، افزود:” روند شمارش آرا متوقف شود.
داکتر عبدالله تاکید کرد که شمارش آرا هیچ‌گونه مشروعیتی ندارد.
او در بخشی از سخنان خود گفت که تمام سیستم به نفع یک نامزد عیار شده بود.

به گزارش خبرگزاری آوا، آقای عبدالله گفت که تمام مردم افغانستان در روز برگزاری انتخابات سال روان به صورت گسترده به پای صندوق های رای اشتراک کردند؛ اما متاسفانه کمیسیون مستقل انتخابات به آرای مردم خیانت کرد.

وی افزود که ناظرین تیم اصلاحات و همگرایی در ولایات مختلف از سوی دشمنان به قتل رسیدند؛ ولی حق رای دهی تمام مردم از سوی کمیسیون انتخابات تلف شده است.
به گفته عبدالله، برخی از صندوق های انتخاباتی یک شب قبل به نام مردم از سوی کمیسیون انتخابات پر شده بود؛ اما امروز این کمیسیون آنها را به نام آرای مردم اعلام کرده است.
او در ادامه گفت که کمیسیون مستقل انتخابات با انجام تلقب های گسترده، اعتماد مطلق تیم اصلاحات و همگرایی را از بین برد و اعتماد مردم افغانستان را نیز ساقط کرد.
به گفته وی، تمام تقلب های گسترده با همکاری کمیسیون های انتخاباتی در مناطق مختلف کشور صورت گرفته است و این انتخابات به هیچ وجه مورد تایید و اعتبار تیم اصلاحات و همگرایی و مردم افغانستان نیست.

‌ارگ بیطرف نیست

عبدالله افزود که متاسفانه از ابتدای پروسه برگزاری انتخابات سال جاری، رییس جمهور کرزی بی طرف نبوده و در تقلب دست داشته است.
این نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری سال روان علاوه کرد که کمیسیون مستقل انتخابات به خواست های مشروع تیم اصلاحات و همگرایی و مردم افغانستان رسیدگی نکرده؛ چرا که آقای امرخیل روز انتخابات می خواست تقلب گسترده را انجام دهد؛ اما متاسفانه از سوی نهادهای مسئول تاکنون از وظیفه اش برکنار نشده است.
عبدالله علاوه کرد که تقلب در مناطقی صورت گرفته است که ناظرین خارجی و داخلی حضور نداشته اند.
وی اضافه کرد که دست پنج هزار نفر در دور اول انتخابات ریاست جمهور در تقلب دخیل بود؛ اما متاسفانه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
به گفته وی، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۷ میلیون شرکت کننده ساختگی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده؛ ولی هیچکس این ارقام را تایید نمی کند.
او تصریح کرد که از ابتدای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال روان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات تقلب گسترده شده بود؛ اما هیچوقت این کمیسیون جواب قناعت بخشی به تیم اصلاحات و همگرایی نداده است.
به باور آقای عبدالله، یک روز قبل از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال روان باید تیم اصلاحات و همگرایی در مورد تمام مراکز رای دهی در سراسر افغانستان آگاه می‌شد؛ ولی این معلومات از سوی کمیسیون انتخابات به تیم اصلاحات و همگرایی داده نشده است.
عبدالله از تمام ناظرین خود در سراسر افغانستان خواست که وظیفه نظارت بر شمارش آرا را ترک کنند؛ چرا که تیم اصلاحات و همگرایی رابطه خود را با کمیسیون مستقل انتخابات به تعلیق درآورده است.
وی علاوه کرد تا زمانی که جواب های قناعت بخشی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برای تیم اصلاحات و همگرایی داده نشده، همکاری با کمیسیون های انتخاباتی در زمینه شمارش آرا را قطع خواهد کرد.
این نامزد ریاست جمهوری تاکید کرد که مردم افغانستان در مورد قطع پروسه انتخابات هیچ نوع تشویشی نداشته باشند؛ چرا که تیم اصلاحات و همگرایی از آرای ملت دفاع می کند.
به باور عبدالله، از سال ۲۰۰۹ بدینسو خواهان اصلاحات در افغانستان بوده؛ اما متاسفانه تاهنوز اصلاحاتی از سوی نهادهای مسئول به وجود نیامده و به خواست های مشروع مردم افغانستان رسیدگی نشده است.