• تاریخ انشار: ۵ سنبله ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • کد خبر: 20508
  • 451 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

نشست رییس کل مرکز تبیان با جمعی از مسئولین و کادرهای ارشد مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان در سطح ۸ دفتر داخل و خارج، در شهر قم

n00169535-r-b-000 n00169535-r-b-001 n00169535-r-b-002 n00169535-r-b-003 n00169535-r-b-004 n00169535-r-b-005 n00169535-r-b-006 n00169535-r-b-007 n00169535-r-b-008 n00169535-r-b-009 n00169535-r-b-010 n00169535-r-b-011 n00169535-r-b-012 n00169535-r-b-013 n00169535-r-b-014 n00169535-r-b-015 n00169535-r-b-016 n00169535-r-b-017 n00169535-r-b-018 n00169535-r-b-019 n00169535-r-b-020 n00169535-r-b-021 n00169535-r-b-022 n00169535-r-b-023 n00169535-r-b-024 n00169535-r-b-025 n00169535-r-b-026 n00169535-r-b-027 n00169535-r-b-028 n00169535-r-b-029 n00169535-r-b-030 n00169535-r-b-031 n00169535-r-b-032 n00169535-r-b-033 n00169535-r-b-034 n00169535-r-b-035 n00169535-r-b-036 n00169535-r-b-037