• تاریخ انشار: ۱۲ جدی ۱۴۰۰
  • سرویس: گالری
  • کد خبر: 31560
  • 24 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

نشست هم اندیشی همدلان

در این نشست تعدادی از شخصیتهای نخبه کشور، از جمله جنرالان ها ماما ابراهیم، ابوشریف، مسعود، شجاعی دره صوفی، حجج اسلام والمسلمین سیدنصرالدین محسنی، شیخ موسی رضایی و سیدجلیل حلیمی و آقایان توحیدی، وفایی، چمران، بشیر آرش، دکتر سیداسدالله حیدری، حاج خداداد فولادی، کاتب محبوب بنایی، سیدحسن شاه شجاعی، محمدداوود افشار، سیدحسن مهاجر، یحی غلامی، بصیرمالانی، همایون خان، سیدمحمد رضا محمودی، محمدعلی صابری و تعدادی دیگر شرکت داشتند و پیرامون اوضاع جاری کشور و راه های بیرون رفت از بحران و نیز مشکلات مهاجرین مقیم ایران، به تفصیل سخن گفته شد.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)_مشهدمقدس، این نشست با میزبانی و دست اندرکاری مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان، در حسینیه شهید مصباح در مشهد مقدس برگزار گردید.

72/422/724225afecc548ca105808d9ce19d9e0.jpg
47/c90/47c9059345ed4dabec8608d9ce19d9eb.jpg
75/ec2/75ec268c5c634f437bc608d9ce19da1f.jpg
71/504/7150420dc47944d6574508d9ce19da43.jpg
50/571/50571099eb6544e5227508d9ce19da75.jpg
f7/3a4/f73a4b78ef544cc1df4c08d9ce19daa5.jpg
06/1c1/061c1c76fbeb4de9656308d9ce19dae1.jpg
55/11d/5511d9dae3354f3a7df908d9ce19db0f.jpg
63/e11/63e1122acb8d4622b9d708d9ce19db49.jpg
be/015/be0153d529074d3ebb1308d9ce19db75.jpg
e3/02b/e302b5ebbf204b19c54708d9ce19dba9.jpg
ae/e2a/aee2aaf6cda3451006e808d9ce19dbda.jpg
e8/026/e80265db98c34bad29d108d9ce19dc02.jpg
b5/769/b57695ad2f804ab9eb9f08d9ce19dc2a.jpg
8a/5f1/8a5f1feda9944ce8d66308d9ce19dc3b.jpg
3c/159/3c1593d83a044a55125108d9ce19dc6a.jpg
fd/e08/fde087d86f7044077b7908d9ce19dc8b.jpg
92/6ab/926abfabb0184da103ce08d9ce19dcad.jpg
18/773/18773488e3604f4ac56a08d9ce19dce2.jpg
61/3e5/613e5dbc13a44a51f07008d9ce19dd28.jpg
e0/383/e03830b6287c40d35d1008d9ce19dd4d.jpg
ac/989/ac98951a007644dd36c708d9ce19dd78.jpg
ce/871/ce871e48aefe45d1d39908d9ce19ddb9.jpg
66/38c/6638c17a8a7b4d57df5a08d9ce19ddef.jpg
76/b9d/76b9d152c2f34d20a14a08d9ce19de22.jpg
f7/cc9/f7cc91b540f4409dd44708d9ce19de51.jpg
3f/41b/3f41b3fcb464488a2c3508d9ce19de78.jpg
27/4b7/274b74f863444e75764f08d9ce19dea5.jpg
dc/338/dc3384a7a6c547a54a7108d9ce19deee.jpg
3e/39b/3e39ba1ec9334e79645308d9ce19df19.jpg
1d/ae8/1dae82cd77664d9fb47108d9ce19df43.jpg
0f/38b/0f38b648692543b5c5ae08d9ce19df6e.jpg
43/ffc/43ffc31d37104830303108d9ce19dfa6.jpg
37/d75/37d75d2bb0a24f72542a08d9ce19dfc7.jpg
34/e81/34e81b32e89647ca273c08d9ce19e02f.jpg
d7/84a/d784ab543b5c42a29b1a08d9ce19e036.jpg
fa/f7f/faf7f07b8e2f422170ec08d9ce19e07d.jpg
38/67f/3867f660f30845307c2d08d9ce19e09e.jpg
eb/3cf/eb3cf50570054029eb0d08d9ce19e0cf.jpg
70/ed2/70ed2e20259c4b90c54808d9ce19e0f6.jpg
1f/aad/1faad619bd7f4ddba51808d9ce19e120.jpg
b3/2bf/b32bf87b1cc140701b6708d9ce19e15a.jpg
b0/d22/b0d229549dbc4849841108d9ce19e193.jpg
f3/449/f344907e1f1349cf4e1e08d9ce19e1de.jpg
c8/650/c865054d93c54c596fa908d9ce19e21b.jpg
b7/b77/b7b77ac8f37c4aaba8b908d9ce19e25c.jpg
bf/3dd/bf3dd3f9b79d428d79d308d9ce19e29d.jpg
16/980/1698005839b44eb7013e08d9ce19e2bc.jpg
10/1d1/101d1934c74a4465a10608d9ce19e2f9.jpg
f5/820/f5820e7daec44919a22508d9ce19e336.jpg
f2/65f/f265f23fd7e648b83dbe08d9ce19e366.jpg
1d/345/1d34552fc2b54129e04708d9ce19e386.jpg
e2/2de/e22de25288b74de2dafe08d9ce19e3bb.jpg
c1/d5f/c1d5f931d8c4402b49e608d9ce19e3d5.jpg
be/5c2/be5c212cfc814b74f73a08d9ce19e40a.jpg
05/ac4/05ac473500e648b1d11508d9ce19e434.jpg
b0/0de/b00deb707add4ed9a18e08d9ce19e44c.jpg
67/399/67399ac9f8db44632d6708d9ce19e48d.jpg
79/9f6/799f6147338c4af3da2a08d9ce19e4b1.jpg
b8/c1d/b8c1d079bac542a9621808d9ce19e4d8.jpg
16/805/16805edaa4a84967573308d9ce19e50d.jpg
09/64f/0964ffeca3fd4e239eb608d9ce19e52f.jpg
1a/673/1a673e270e464887968f08d9ce19e578.jpg
92/5d7/925d733a35314fe92eda08d9ce19e5a3.jpg
c8/b25/c8b256b7116e4e69d20708d9ce19e5d1.jpg
cb/ee0/cbee0930c76144da72d108d9ce19e5f7.jpg
74/af3/74af3e4419794c829b4408d9ce19e630.jpg
34/110/34110f45a9cc43819c9608d9ce19e661.jpg
8d/5b7/8d5b7c305bb74112128708d9ce19f0a8.jpg
44/122/441228a3c21a49bbd44808d9ce19f0b4.jpg
8b/9dd/8b9dd7651b954372c89908d9ce19f0e2.jpg
61/bcf/61bcfa960945416a6d0608d9ce19f110.jpg
e3/a1e/e3a1e8a83f214e19ee9008d9ce19f131.jpg
b1/04e/b104ecee787b4b2f03dd08d9ce19f160.jpg