• تاریخ انشار: ۱۲ جوزا ۱۳۹۶
  • سرویس: گالری
  • کد خبر: 10809
  • 1,077 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

نمایشگاه بزرگ تحت عنوان “وقتی از هم جدا باشیم” در بلخ.

نمایشگاه بزرگ تحت عنوان “وقتی از هم جدا باشیم” در بلخ. نمایشگاه بزرگ تحت عنوان « وقتی از هم جدا باشیم » به مناسبت بیست هشتمین رحلت حضرت امام خمینی (رح) امروز جمعه از طرف دفتر فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان در شهر مزارشریف بر گزار گردید.

نمایشگاه بزرگ تحت عنوان “وقتی از هم جدا باشیم” در بلخ.

نمایشگاه بزرگ تحت عنوان « وقتی از هم جدا باشیم » به مناسبت بیست هشتمین رحلت حضرت امام خمینی (رح) امروز جمعه از طرف دفتر فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان در شهر مزارشریف بر گزار گردید.

n00144019-r-b-000 n00144019-r-b-001 n00144019-r-b-002 n00144019-r-b-003 n00144019-r-b-004 n00144019-r-b-005 n00144019-r-b-006 n00144019-r-b-007 n00144019-r-b-008 n00144019-r-b-009 n00144019-r-b-010 n00144019-r-b-011 n00144019-r-b-012 n00144019-r-b-013 n00144019-r-b-014 n00144019-r-b-015 n00144019-r-b-016 n00144019-r-b-017 n00144019-r-b-018 n00144019-r-b-019 n00144019-r-b-020 n00144019-r-b-021 n00144019-r-b-022 n00144019-r-b-023 n00144019-r-b-024 n00144019-r-b-025 n00144019-r-b-026 n00144019-r-b-027 n00144019-r-b-028 n00144019-r-b-029 n00144019-r-b-030 n00144019-r-b-031 n00144019-r-b-032 n00144019-r-b-033 n00144019-r-b-034 n00144019-r-b-035 n00144019-r-b-036 n00144019-r-b-037 n00144019-r-b-038 n00144019-r-b-039 n00144019-r-b-040 n00144019-r-b-041 n00144019-r-b-042 n00144019-r-b-043 n00144019-r-b-044 n00144019-r-b-045 n00144019-r-b-046 n00144019-r-b-047 n00144019-r-b-048 n00144019-r-b-049 n00144019-r-b-050 n00144019-r-b-051 n00144019-r-b-052 n00144019-r-b-053 n00144019-r-b-054