• تاریخ انشار: ۱۴ دلو ۱۳۹۵
  • سرویس: اندیشه
  • کد خبر: 8862
  • 574 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

همایش تحلیلی(اهل بیت و رسانه؛ زینب و سرداری و پیروان و سربازی) از سوی دفترمرکزی مرکزتبیان در کابل و با حضور صدها زن و مرد و سخنرانی مهم حسینی م

در این همایش صدها نفر زن و مرد از اقشار مختلف شرکت داشتند.

در این همایش صدها نفر زن و مرد از اقشار مختلف شرکت داشتند.

n00137581-r-b-000 n00137581-r-b-001 n00137581-r-b-002 n00137581-r-b-003 n00137581-r-b-004 n00137581-r-b-005 n00137581-r-b-006 n00137581-r-b-007 n00137581-r-b-008 n00137581-r-b-009 n00137581-r-b-011 n00137581-r-b-012 n00137581-r-b-013 n00137581-r-b-014 n00137581-r-b-015 n00137581-r-b-016 n00137581-r-b-017 n00137581-r-b-018 n00137581-r-b-019 n00137581-r-b-020 n00137581-r-b-021 n00137581-r-b-022 n00137581-r-b-024 n00137581-r-b-025 n00137581-r-b-026 n00137581-r-b-028 n00137581-r-b-030 n00137581-r-b-032 n00137581-r-b-033 n00137581-r-b-034 n00137581-r-b-035 n00137581-r-b-036 n00137581-r-b-037 n00137581-r-b-038 n00137581-r-b-039 n00137581-r-b-040 n00137581-r-b-041 n00137581-r-b-042 n00137581-r-b-043 n00137581-r-b-044 n00137581-r-b-045 n00137581-r-b-046 n00137581-r-b-047 n00137581-r-b-048 n00137581-r-b-049 n00137581-r-b-050 n00137581-r-b-051