• تاریخ انشار: ۱۲ جدی ۱۴۰۰
  • سرویس: گالری
  • کد خبر: 31568
  • 21 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

گزارش تصویری- افتتاح نانوایی از سوی خیرین برای ایتام و معلولین شهرک جبرییل هرات

امروز یک شنبه طی مراسمی خیرین هرات یک باب نانوایی ویژه معلولین و ایتام شهرک المهدی جبرییل هرات افتتاح نمودند. این نانوایی از سوی خیرین با هماهنگی موسسه خیریه امام سجاد علیه السلام در هرات ایجاد شده است.

8b/35f/8b35fef4dfd04a4e9d6c08d9ce0fdedc.jpg
48/8cf/488cffd281304b16f5ac08d9ce0fe4fb.jpg
97/3cb/973cbadaaeaf4d4ca80908d9ce0fe5c2.jpg
15/646/15646f4e3e1e4899d36a08d9ce0fea64.jpg
06/299/06299b2135f44b67e3bb08d9ce0fee3f.jpg
1b/42e/1b42e0e2899f4887a79f08d9ce0ff4c5.jpg
1a/5ec/1a5ec1b80f9741b0533708d9ce0ff729.jpg
cb/882/cb882adfe1124178cb3b08d9ce0ffa19.jpg
40/970/409701cafc6b44e85ef208d9ce0ffcb2.jpg
15/2da/152da2057f1e4094c72a08d9ce0ffde4.jpg
fb/b19/fbb19c5f4352454452e808d9ce0fffc0.jpg
f8/6fc/f86fc2c89be340bef92008d9ce1001ba.jpg
37/1c8/371c8057148d4814ae9f08d9ce1003e5.jpg
37/44f/3744fa35c1214a2ee8ac08d9ce1004f6.jpg
a0/5dc/a05dcf41f5fd473a4ed108d9ce100651.jpg
1c/f22/1cf2283d8ca14cff6fe408d9ce10081a.jpg
af/98a/af98a7dc8ea645ab896908d9ce1009ec.jpg
e6/1d2/e61d295e36594e5e7aa608d9ce100ba7.jpg
e7/7ac/e77ac37d17b24d8aa1a508d9ce100d3c.jpg
6d/38f/6d38f3a703764f48541708d9ce100ee5.jpg
1c/ee3/1cee369e055043c315d108d9ce1010aa.jpg
35/742/357423ce588b485e15a308d9ce10126d.jpg
3f/3c3/3f3c3e2153824a001e4908d9ce101506.jpg