• تاریخ انشار: ۱۰ جدی ۱۴۰۰
  • سرویس: گالری
  • کد خبر: 31514
  • 34 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

گزارش تصویری/ همایش شهدای ۷ جدی و خون‌هایی که امریکا را به زانو در آورد در کابل

🔸 به مناسبت فرارسیدن چهارمین سالروز شهادت شهدای حمله انتحاری هفتم جدی سال ۱۳۹۶ علیه دفاتر مرکزی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان و خبرگزاری صدای افغان (آوا) در کابل، همایش “شهدای ۷ جدی و خون‌هایی که امریکا را به زانو درآورد ” در بیت الشهدای مرکز تبیان در شهر کابل برگزار شد.

25/69f/2569f5fd43d74346578e08d9cb949a99.jpg
50/b56/50b56b4920cf4e66dcd508d9cb949aa0.jpg
f5/940/f5940da6a9a2415cd4c108d9cb94a99e.jpg
94/a7a/94a7a36e5f8046eeddba08d9cb94a9d8.jpg
2f/855/2f8554d12dc44fd1a9f108d9cb94ab58.jpg
8f/84f/8f84f34873bc40af21b908d9cb94acea.jpg
0a/27e/0a27e1d19d7b49dad09a08d9cb94ada1.jpg
1c/66e/1c66ec06b1284f03f43808d9cb94af79.jpg
16/777/167773780abb485d0e8e08d9cb94b2b3.jpg
29/f7a/29f7ad26ba2c41f200cb08d9cb94b47f.jpg
4f/c64/4fc643c36ac74d68233808d9cb94b5eb.jpg
7e/dc3/7edc305fbff346fb7b3808d9cb94b8b4.jpg
a1/fc6/a1fc6877a4684d0b1c1f08d9cb94ba15.jpg
4b/dc4/4bdc4a4a86264077083308d9cb94bc66.jpg
88/90a/8890ae8415d94f43f21f08d9cb94bd69.jpg
ba/cbe/bacbe193c74740b3df6508d9cb94bfe2.jpg
46/e4d/46e4de6632f148746c6908d9cb94c3f6.jpg
63/475/63475d7bff3f41bb08a008d9cb94c4ee.jpg
ca/0e4/ca0e4ef4f0bd4262bba308d9cb94c82c.jpg
76/6c6/766c69c65f614175d6af08d9cb94c9ce.jpg
94/b62/94b6297f244842cfbd2608d9cb94ca97.jpg
a7/7c3/a77c38f3af27408d2ad808d9cb94cc07.jpg
72/4aa/724aae0b2ecf4d2924a508d9cb94ccd5.jpg
47/991/4799189489d841eb36c308d9cb94cf63.jpg
33/a2c/33a2c1acf7264fc2152908d9cb94d019.jpg
be/5ed/be5edf568de54c59db2708d9cb94d2b2.jpg
2e/1dd/2e1ddf3bf60b44d2725608d9cb94d2bb.jpg
13/58d/1358d9df3097470e103408d9cb94d462.jpg
dc/eea/dceeab30781d4445312708d9cb94d54c.jpg
7a/20b/7a20b8f41af54f859ba808d9cb94d667.jpg
e5/579/e5579855297543c1b16e08d9cb94d781.jpg
1a/485/1a485bfc59bc4c4a538508d9cb94d849.jpg
31/b17/31b178f864294be437c508d9cb94d958.jpg
79/cf4/79cf4afd262e4c7d9bd508d9cb94da34.jpg
e9/02b/e902b0842c7b4d718f1f08d9cb94dc65.jpg
05/375/05375a1dd0e74db9d7f008d9cb94dca5.jpg
a7/c15/a7c153a8433d4bc0e73108d9cb94deda.jpg
cf/4a0/cf4a0d920faf487b7f5708d9cb94df51.jpg
de/d14/ded143dd02be45ff6c4f08d9cb94e05b.jpg
23/d0c/23d0c015ee4d41bdb6ed08d9cb94e168.jpg
c1/a38/c1a389a7f28247b015d708d9cb94e204.jpg
0b/cfc/0bcfcc76040248fd0f0908d9cb94e2ec.jpg
67/8ab/678ab1af83d444c99cfc08d9cb94e3d1.jpg
79/af7/79af729d5fd14cb73d3a08d9cb94e5f7.jpg
09/4aa/094aab453a2146d8326b08d9cb94e73a.jpg