• تاریخ انشار: ۱۳ جدی ۱۴۰۰
  • سرویس: گالری
  • کد خبر: 31549
  • 43 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

گزارش تصویری/همایش “شهید سلیمانی قهرمان ناشناخته افغانستان” در مشهد مقدس

71/e2f/71e2f4649ae944302b5108d9ceb696ec.jpg
cb/882/cb882d129e414c8f033608d9ceb69761.jpg
05/d98/05d9840ead184c35005108d9ceb6992b.jpg
c8/5a5/c85a53e974ec4f6e76df08d9ceb69a26.jpg
18/6c1/186c1df5fd7344b3afe808d9ceb69c3e.jpg
5c/73f/5c73fda193f047caa10208d9ceb69d24.jpg
fe/faf/fefafd0f7a2643a480a508d9ceb69e3c.jpg
01/f5a/01f5a54e07534febcabf08d9ceb69f31.jpg
6d/aa4/6daa47ea2a6d4ae5bcee08d9ceb6a003.jpg
c6/d25/c6d25daae30f4d0e937008d9ceb6a18d.jpg
3b/505/3b505666b6b2455daf4c08d9ceb6a26e.jpg
d1/71f/d171f31175354da6b29308d9ceb6a489.jpg
37/ae5/37ae51b166e1422c772408d9ceb6a50b.jpg
a0/213/a0213180d3c44267bc6608d9ceb6a7f3.jpg
9f/0ec/9f0eca0a5eed46d3d38e08d9ceb6a842.jpg
72/b9e/72b9efd5620e4e6ea60208d9ceb6aa27.jpg
eb/8b1/eb8b183ebd2348e85a6f08d9ceb6ab1a.jpg
36/e6c/36e6cc72bac147e0140608d9ceb6ad42.jpg
db/3f8/db3f8c874ae94a59f71608d9ceb6ae1c.jpg
88/fa3/88fa3d44340d4ca8db7408d9ceb6b1ca.jpg
f6/016/f601628efe9e44cb169808d9ceb6b25b.jpg