• تاریخ انشار: ۱۶ سنبله ۱۳۹۸
  • سرویس: آئین و اندیشه
  • کد خبر: 27175
  • 405 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

گزارش تصویری/ گفتمان دانشجویی خبرگزاری صدای افغان “آوا” با موضوع محرم و تحریفات در بلخ برگزار شد

n00191188-r-b-000 n00191188-r-b-001 n00191188-r-b-002 n00191188-r-b-003 n00191188-r-b-004 n00191188-r-b-005 n00191188-r-b-006 n00191188-r-b-007 n00191188-r-b-008 n00191188-r-b-009 n00191188-r-b-010 n00191188-r-b-011 n00191188-r-b-012 n00191188-r-b-013 n00191188-r-b-014 n00191188-r-b-015 n00191188-r-b-016 n00191188-r-b-017 n00191188-r-b-018 n00191188-r-b-019 n00191188-r-b-020 n00191188-r-b-021 n00191188-r-b-022 n00191188-r-b-023 n00191188-r-b-024 n00191188-r-b-025 n00191188-r-b-026 n00191188-r-b-027 n00191188-r-b-028 n00191188-r-b-029 n00191188-r-b-030 n00191188-r-b-031 n00191188-r-b-032