• تاریخ انشار: 22 دسامبر 2017
  • سرویس: اندیشه
  • کد خبر: 16000
  • 890 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

گزارش تصویری / گفتمان علمی پژوهشی “تهاجم فرهنگی وجوانان؛ توانایی دشمنان یا ضعف متولیان” ازسوی مرکز فعالیت های فرهنگی ‌اجتماعی تبیان در کابل

n00155170-r-b-000 n00155170-r-b-001 n00155170-r-b-002 n00155170-r-b-003 n00155170-r-b-005 n00155170-r-b-006 n00155170-r-b-007 n00155170-r-b-008 n00155170-r-b-009 n00155170-r-b-010 n00155170-r-b-011 n00155170-r-b-012 n00155170-r-b-013 n00155170-r-b-014 n00155170-r-b-015 n00155170-r-b-016 n00155170-r-b-017 n00155170-r-b-018 n00155170-r-b-019 n00155170-r-b-020 n00155170-r-b-021 n00155170-r-b-022 n00155170-r-b-023 n00155170-r-b-024 n00155170-r-b-025 n00155170-r-b-026 n00155170-r-b-027 n00155170-r-b-028 n00155170-r-b-029 n00155170-r-b-030 n00155170-r-b-031 n00155170-r-b-032 n00155170-r-b-033 n00155170-r-b-034 n00155170-r-b-035 n00155170-r-b-036 n00155170-r-b-037 n00155170-r-b-038 n00155170-r-b-039 n00155170-r-b-040 n00155170-r-b-041 n00155170-r-b-042 n00155170-r-b-043 n00155170-r-b-044