• تاریخ انشار: ۲۵ جدی ۱۴۰۰
  • سرویس: گالری
  • کد خبر: 31621
  • 245 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

گفتمان دانشجویی: بررسی سیره عملی رسول اکرم(ص) در برخورد با بازماندگان شهدا

گفتمان دانشجویی دفتر نمایندگی مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان در مزار شریف با موضوع “بررسی سیره عملی رسول اکرم(ص) در برخورد با بازماندگان شهداء” با حضور ده‌ها دانشجو در سالن جلسات این مرکز دایر شد.

41/924/4192489a71e544371dfb08d9d7e19a23.jpg
c1/899/c1899c3f74ed4079470e08d9d7e19a2b.jpg
ce/408/ce408cd218fa4d70d31d08d9d7e19a6a.jpg
33/2d0/332d0518305d44446a5608d9d7e19a65.jpg
99/213/99213ae36aa74dc6c37508d9d7e19aa4.jpg
1f/56a/1f56ac0aa66243498dc708d9d7e19ab3.jpg
a0/3ba/a03baf2f9d644c21b07c08d9d7e19add.jpg
a8/b20/a8b206baf9284e79b2e308d9d7e19af0.jpg
e6/fe1/e6fe10c5c39b4661b87208d9d7e19b22.jpg
df/2a7/df2a78b9d036453d885908d9d7e19b35.jpg
dc/e51/dce519ab7bd841d9838108d9d7e19b50.jpg
88/433/88433044012f4538f1c708d9d7e19b83.jpg
f5/adc/f5adcdce711b45f6b7fc08d9d7e19b9c.jpg
49/af2/49af262b21a5486fa1d808d9d7e19bb7.jpg
cf/f6b/cff6b13e76814878475108d9d7e19bc0.jpg
60/367/60367273a26f4b8fc80308d9d7e19bf2.jpg
23/db6/23db63a125be46e73f3508d9d7e19bfa.jpg
e6/08e/e608e0500eb04e000d7e08d9d7e19c38.jpg
86/0e8/860e887cf68d4fa1e17b08d9d7e19c40.jpg