• تاریخ انشار: ۱۱ جدی ۱۴۰۰
  • سرویس: گالری
  • کد خبر: 31500
  • 35 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

گفتمان دانشجویی “شهید سردار سلیمانی؛ الگوی مقاومت در مقابل امریکای متجاوز”

گفتمان دانشجویی دفتر نمایندگی مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان تحت عنوان “شهید سردار سلیمانی؛ الگوی مقاومت در مقابل آمریکای متجاوز” با حضور صدها دانشجو، طلبه دینی، فعال فرهنگی و عالم دینی در مزار شریف برگزار شد.

3d/46d/3d46d7e0cce44493127708d9cce02959.jpg
fb/762/fb7624eeaf0b49c7ad8708d9cce02968.jpg
46/c9d/46c9dd37b6434ff2e21e08d9cce0298f.jpg
a9/66b/a966bea2febf4e97001008d9cce029b5.jpg
cb/b20/cbb208c1a3004c3326bc08d9cce029cc.jpg
7f/eb7/7feb7319ae104fa6d84208d9cce02a02.jpg
02/e0c/02e0cb760c8841ee470908d9cce02a09.jpg
5f/06e/5f06e7a2906f422aedd408d9cce02a46.jpg
24/616/24616b6378334f5619a208d9cce02a50.jpg
0a/652/0a652d02b6e04fbe363908d9cce02a76.jpg
5e/d88/5ed886cc35894b1c2b0d08d9cce02a85.jpg
96/c32/96c323d8aef14f437f6608d9cce02aa6.jpg
09/5d7/095d71433c3945d3ac2b08d9cce02ad0.jpg
82/f1d/82f1d0a8f49f4e6860ee08d9cce02afb.jpg
64/290/64290c7ca3774d95e57a08d9cce02b0c.jpg
9c/0e9/9c0e998f4f8445b7f68908d9cce02b3f.jpg
96/f18/96f18921af214ea1f7fd08d9cce02b51.jpg
8a/768/8a768e8798a2426f2a6d08d9cce02b8b.jpg
d7/617/d76176c08cef4613f5a508d9cce02b95.jpg
ec/cc3/eccc38c3c97c4617383608d9cce02bc9.jpg
e0/206/e02069d35b6e4c90d2ff08d9cce02bc4.jpg
2d/cf9/2dcf903eec26404e1e7d08d9cce02c07.jpg
c7/d43/c7d439d7aee344e56c6808d9cce02c0f.jpg
b1/93f/b193f2fa74b54ea4f26a08d9cce02c42.jpg
0a/163/0a163182a23444b4a83808d9cce02c4c.jpg
97/71b/9771b3a1460242aa6c5808d9cce02c76.jpg