• تاریخ انشار: ۲۳ دلو ۱۳۹۶
  • سرویس: گالری
  • کد خبر: 17813
  • 1,605 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

  تصویر/ مراسم تحویل طومار و درخواست های مهاجرین از حکومت در پیوند به حمله تروریستی به مرکز تبیان و خبرگزاری آوا مسوولین دفتر نمایندگی مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان  در مشهد مقدس و چندتن از زخمیان حادثه تروریستی هفتم جدی، با سرکنسول کشورمان در مشهد مقدس دیدار کردند. دراین دیدار خواست مسوولین مرکز […]

 

تصویر/ مراسم تحویل طومار و درخواست های مهاجرین از حکومت در پیوند به حمله تروریستی به مرکز تبیان و خبرگزاری آوا

مسوولین دفتر نمایندگی مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان  در مشهد مقدس و چندتن از زخمیان حادثه تروریستی هفتم جدی، با سرکنسول کشورمان در مشهد مقدس دیدار کردند.

دراین دیدار خواست مسوولین مرکز تبیان و مهاجرین در خصوص تامین امنیت مردم افغانستان طی طوماری امضاء شده از سوی مهاجرین به سید نورالله راغی سرکنسول کشورمان تحویل داده شد.

n00158096-r-b-000 n00158096-r-b-001 n00158096-r-b-002 n00158096-r-b-003 n00158096-r-b-004 n00158096-r-b-005 n00158096-r-b-006 n00158096-r-b-007 n00158096-r-b-008 n00158096-r-b-009 n00158096-r-b-010 n00158096-r-b-011 n00158096-r-b-012 n00158096-r-b-013 n00158096-r-b-014 n00158096-r-b-015 n00158096-r-b-016 n00158096-r-b-017 n00158096-r-b-018 n00158096-r-b-019 n00158096-r-b-020 n00158096-r-b-021 n00158096-r-b-022 n00158096-r-b-023 n00158096-r-b-024 n00158096-r-b-025 n00158096-r-b-026 n00158096-r-b-027 n00158096-r-b-028 n00158096-r-b-029 n00158096-r-b-030 n00158096-r-b-031 n00158096-r-b-032 n00158096-r-b-033 n00158096-r-b-034 n00158096-r-b-035 n00158096-r-b-036 n00158096-r-b-037 n00158096-r-b-038 n00158096-r-b-039 n00158096-r-b-040 n00158096-r-b-041 n00158096-r-b-042 n00158096-r-b-043 n00158096-r-b-044 n00158096-r-b-045 n00158096-r-b-046 n00158096-r-b-047 n00158096-r-b-048 n00158096-r-b-049 n00158096-r-b-050 n00158096-r-b-051 n00158096-r-b-052 n00158096-r-b-053 n00158096-r-b-054 n00158096-r-b-055